ارسال روزانه از شهر تهران

ارسال توسط پست پیشتاز ۳ بار در هفته، صبح روزهای زوج انجام می‌شود. سفارش‌هایی که تا ساعت ۱۳ روزهای فرد ثبت شوند، به ارسال روز بعد می‌رسند.

پست پیشتاز

از روز ارسال، ۱ تا ۳ روز کاری برای تهران و ۳ تا ۶ روز کاری برای شهرستان زمان می‌برد تا بسته توسط مامور پست تحویل خریدار گردد

نحوه ارسال