در حال نمایش 6 نتیجه

رایس بار رایس آپ بدون گلوتن و بدون شکر

58,500 تومان
رایس بار قهوه ای 18 گرمی رایس آپ ؛ بدون شکر بدون گلوتن و شاخص گلیسیرین پایین ؛ بدون روغن پالم حاوی منیزیم و پروتئین محصول کشور بلغارستان  

رایس بار رایس آپ بدون گلوتن و بدون شکر طعم پرتقال و شکلات تلخ

58,500 تومان
رایس بار قهوه ای 18 گرمی رایس آپ ؛ بدون شکر بدون گلوتن و شاخص گلیسیرین پایین ؛ بدون روغن پالم حاوی منیزیم و پروتئین محصول کشور بلغارستان  

رایس بار رایس آپ بدون گلوتن و بدون شکر طعم شکلات تلخ

58,500 تومان
رایس بار قهوه ای 18 گرمی رایس آپ ؛ بدون شکر بدون گلوتن و شاخص گلیسیرین پایین ؛ بدون روغن پالم حاوی منیزیم و پروتئین محصول کشور بلغارستان  

رایس بار رایس آپ بدون گلوتن و بدون شکر طعم شکلات شیری

58,500 تومان
رایس بار قهوه ای 18 گرمی رایس آپ ؛ بدون شکر بدون گلوتن و شاخص گلیسیرین پایین ؛ بدون روغن پالم حاوی منیزیم و پروتئین محصول کشور بلغارستان  

رایس بار رایس آپ بدون گلوتن و بدون شکر طعم موز و شکلات تلخ

58,500 تومان
رایس بار قهوه ای 18 گرمی رایس آپ ؛ بدون شکر بدون گلوتن و شاخص گلیسیرین پایین ؛ بدون روغن پالم حاوی منیزیم و پروتئین محصول کشور بلغارستان  

رایس بار رایس آپ بدون گلوتن و بدون شکر طعم نارگیل و شکلات شیری

58,500 تومان
رایس بار قهوه ای 18 گرمی رایس آپ ؛ بدون شکر بدون گلوتن و شاخص گلیسمی پایین ؛ بدون روغن پالم حاوی منیزیم و پروتئین محصول کشور بلغارستان